Björkö i Mälaren

Författare: Hjalmar Stolpe

Hjalmar Stolpe (1841-1905) var en av Sveriges genom tiderna mest mångsidiga arkeologer. Genom hela sin karriär kom han att fortlöpande revolutionera både synen på forntiden och de sätt den dokumenterades på.

Stolpes liv som forskare var dynamiskt – han tog examen i zoologi, uträttade storverk som grävande arkeolog och avslutade sitt liv som professor i Etnografi.

Björkö illustration Björkö illustration 2

Illustrationer från boken

Det var intresset för insekter som förde honom till Björkö hösten 1871. Öns rika fyndigheter av bärnsten och möjligheten att finna däri inkapslade insekter var det primära målet. Väl framme på ön insåg han i likhet med tidigare generationer av antikvarier och forskare – att det den främst hade att erbjuda var rika lämningarna från vikingatiden.

Det första besöket utmynnade i en rad undersökningar där både stadsområdet, dess försvarsanläggningar och de omgivande gravfälten undersöktes med en för dåtiden revolutionerande noggrannhet. Stolpes sista grävningar på Björkö företogs 1895. Då hade han sedan länge skiftat fokus från arkeologi till etnografi, en i Sverige relativt ny forskningsdisciplin där han blev lika framgångsrik som inom arkeologin.

År 1900 tillträdde han tjänsten som föreståndare för det nyupprättade Etnografiska museet. Av olika anledningar kom Stolpe själv aldrig att publicera sina resultat från åren på Björkö i någon större omfattning, men ”En vägledning för besökande” – den lilla guideskrift som här föreligger i nytryck – får ses som en inblick i hur han själv såg på Björkö, dess historia och sin egen gärning.

Fil. mag, arkeologi
Ny Björn Gustafsson

Klicka här för att beställa boken!
 

Bokfakta

Utgivningsår: 2008
ISBN: 978-91-977529-0-9
Förlag: A&J Books
Pris: 50 blanka kronor

Mer om författaren

Hjalmar Stolpe

wiki-artikel