Om A&J Books

Bakom varje projekt finns en idé. I A&J Books fall är böcker en lika självklar del av livet som frukost, gräsmattor eller regniga torsdagsförmiddagar.

Eftersom förlagsredaktörerna är både vitt och djupt belästa täcker vi upp hela SAB/Dewey-systemet med endast få men djupa luckor under till exempel statistik och filateli, men i övrigt spelar inte genre någon roll.

A&J Books prioriterar kvalité oavsett genre. Vi publicerar gayporr lika gärna som bilderböcker för barn om vi känner att boken når upp till den standard vi kräver. Men vi förbehåller oss även rätten att vara fullständigt subjektiva. Kan vi inte till 100 procent stå bakom en publikation kan vi inte förlägga den.

 Book with letters


För författare

A&J Books tar i dagsläget inte emot oombedda manuskript.

Förhoppningsfulla författare är dock välkomna att skicka oss ett mail i vilket en synopsis av materialet ingår samt eventuellt kapitelindex, materialets längd, dess tilltänkta läsekrets, författarens professionella bakgrund samt eventuell tidigare utgivning.

Tänk på att försöka ge oss en så fullständig bild som möjligt, inte bara av materialet utan även av vem den tänkta läsaren är.